Het Jaarthema van ’21/’22 ‘Welkom in Gods huis’ gaat over het Koninkrijk van God dat overal door breekt waar Jezus’ voorbeeld 

wordt gevolgd. Dat gebeurt niet alleen in je kerk maar vooral en juist ook thuis, op school en op je werk. In het contact met anderen komt tot uiting waar je voor staat en kun je de handen en voeten van Jezus zijn. Hij leeft in jou. In zekere zin zíjn we Gods huis. Elke dag nodigt Hij je uit om met jouw gaven te wandelen in zijn licht.

Welkom in Gods huis.