Als gemeente willen wij een gemeenschap zijn van mensen die groeien in hun toewijding aan Jezus Christus en die hun gaven gebruiken ten dienste van elkaar en de wereld.”

Het jaarthema is 'Vier je geloof, deel Gods liefde'. We hebben iets geweldigs gemeen dat mag worden gevierd. Het vieren van je geloof kan met slingers en ballonnen. Veel eerder vier je het geloof op een diepere manier. Wanneer je in je leven echt kunt bouwen en terugvallen op je geloof in de levende God en op je geloofsgenoten. Dat je je gedragen voelt en gesteund. Redenen tot dankbaarheid en redenen om samen te vieren.