"Als gemeente willen wij een gemeenschap zijn van mensen die groeien in hun toewijding 
aan Jezus Christus en die hun gaven gebruiken ten dienste van elkaar en de wereld."